Nie zdawaj się na przypadek – powierz swoją sprawę profesjonaliście

O firmie

Zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości? Planujesz budowę domu lub innego obiektu? Nie wiesz jakich dokumentów potrzebujesz? Do którego urzędu się udać? A może w Twoim sąsiedztwie planowana jest inwestycja, której realizacji nie umiesz się skutecznie przeciwstawić?

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce specjalizujących się w tematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych. Nasze usługi przeznaczone są dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i uniknąć błędów wynikających z nieznajomości prawa i procedur.

Posiadamy wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, szeroko pojętych nieruchomości oraz postępowania administracyjnego. Na bieżąco monitorujemy zmieniające się przepisy prawa oraz śledzimy orzecznictwo sądowo - administracyjne.

Posiadamy wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, szeroko pojętych nieruchomości oraz postępowania administracyjnego. Na bieżąco monitorujemy zmieniające się przepisy prawa oraz śledzimy orzecznictwo sądowo - administracyjne.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, wiemy jak skutecznie i fachowo Ci pomóc. Twoją sprawą zajmiemy się kompleksowo, dokonamy jej analizy i zaproponujemy możliwe warianty działania.

0

KOMPLEKSOWA OFERTA

0

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

0

WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

0

NASTAWIENIE NA REALIZACJĘ CELU I OSIĄGANIE WYNIKÓW

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Naszym Klientom oferujemy szeroki wachlarz usług w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego:

Doradztwo w zakresie planowanego zagospodarowania nieruchomości – sprawdzanie terenu pod kątem możliwości zabudowy lub lokalizacji konkretnej inwestycji.

Udzielanie porad w zakresie planowania przestrzennego, w tym objaśnianie zapisów dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych.

Uzyskiwanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także innych niezbędnych do zawarcia transakcji lub realizacji inwestycji dokumentów.

Reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w zakresie postępowań administracyjnych (w tym również w zakresie obrony interesów Klienta przed niekorzystnymi rozstrzygnięciami aktów administracyjnych).

Opracowywanie opinii i analiz urbanistycznych oraz pism z zakresu planowania przestrzennego.

Działanie w imieniu Klienta w postępowaniach związanych z ustalaniem opłaty (renty) planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy (pozyskanie koniecznych do uzyskania decyzji dokumentów, przygotowanie i złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie, wsparcie merytoryczne podczas samodzielnego składania wniosku i na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego).

Udział w procedurze planistycznej dotyczącej uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (sporządzanie w imieniu Klienta wniosków i uwag oraz uczestniczenie w dyskusji publicznej).

Dokonywanie przekształceń działek rolnych w budowlane.

Sporządzanie środków odwoławczych (zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji oraz skarg do sądów administracyjnych) w sprawach dotyczących planowania przestrzennego.

Doradztwo w zakresie odszkodowań związanych z lokalizacją inwestycji (np. dróg, linii wysokiego napięcia).

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cennik

Koszty wykonania naszych usług ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia, podobnie jak zakres działań oraz termin realizacji. Cena uzależniona jest od kilku czynników m.in. stopnia skomplikowania sprawy, ilości czynności do wykonania oraz czasu potrzebnego na ich zrealizowanie. Staramy się ustalać satysfakcjonujące dla obu stron warunki współpracy.

Sposób rozliczania dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów

Spotkania konsultacyjne są bezpłatne

Kontakt

PLANEO Aleksandra Noskiewicz

ul. Szancera 3/18, 85-792 Bydgoszcz

Napisz do nas!

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i profesjonalnie doradzimy.